veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 

Veelgestelde vragen zijn handig om te raadplegen als je snel een antwoord zoekt. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een mail of vul het contactformulier in zodat we je snel antwoord kunnen geven.

 

veelgestelde vragen

Algemeen

Heeft de Dog and Senior Foundation een winstoogmerk?

Nee. De Foundation heeft geen winstoogmerk en wil “slechts” mensen en dieren met elkaar verbinden zodat beiden gelukkig zijn. De winst die eventueel gehaald wordt uit de Foundation komt ten alle tijden ten goede aan mensen, dieren en natuur. Het doel draait uiteindelijk allemaal om Focus Earth: een betere wereld voor iedereen.

Heeft de Dog and Senior Foundation personeel in dienst?

Nee. Dog and Senior Foundation is onderdeel van de Dutch Focus Group. Van hieruit wordt de Foundation georganiseerd. De Foundation betaalt voor elke hond zorgkosten aan de opvang aangesloten bij de stichting. Hierdoor hoeft de stichting geen eigen personeel in dienst te hebben.

Hoe komen jullie aan de dieren?

De honden worden grotendeels zelf aangeboden vanuit de huidige eigenaar, of vanuit de naaste familie mocht de eigenaar overleden zijn. Bij elke aanmelding wordt een kennismakingsgesprek gepland om de situatie van hond en eigenaar door te nemen. Het komt een enkele keer voor dat Dog and Senior Foundation een hond op het oog heeft die wij heel graag uit zijn of haar situatie willen redden. Hier ondernemen wij zelf actie op.

Is het niet belastend voor de dieren? Steeds een ander baasje?

Er is geen sprake van “steeds een ander baasje”. De honden verblijven altijd in dezelfde woonkamer binnen dezelfde roedel. De mensen van de desbetreffende opvang zijn altijd dezelfde gezichten. Ook de groepen senioren uit verzorgingstehuizen stabiliseren zich tot dezelfde gezichten. Hierdoor kan de hond zelfs goed een band op bouwen met de familie om hem heen.

Bemiddelt de Dog and Senior Foundation ook voor katten?

Nee. Zoals de naam aangeeft is de Foundation gericht op honden. Wel is het zo dat er af en toe katten worden aangeboden in nood. Deze noodkreet pakken wij serieus op en zullen dan ook altijd bekijken wat er eventueel voor oplossingen mogelijk zijn binnen de desbetreffende opvang.

Ik wil graag vrijwilliger worden bij de Dog and Senior Foundation, kan dat?

Ja. Het is zeker mogelijk om op bepaalde gebieden vrijwilligerswerk te doen. Het werven van donateurs is altijd het belangrijkst, omdat wij zonder donaties niet kunnen bestaan. Door reclame te maken, onze naam te verspreiden op social media, ons onder de aandacht te brengen bij familie, vrienden en kennissen help je ons enorm. Vrijwilliger worden binnen de opvang is niet mogelijk via de stichting, deze keus behoort tot de opvang. Door de rust te bewaren onder de honden en hiervoor een beperkt aantal vertrouwde gezichten te hebben, heeft de voorkeur geen gebruik te maken van vrijwilligerswerk binnen de dierverzorging.

Ik heb een klacht over de Dog and Senior Foundation. Wat moet ik doen?

Je kunt ons hierover bellen of een formele klacht indienen. Klik hier voor de klachtenprocedure.

Aanvrager

Hoe oud moet een hond zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een plek?

Wij doen niet aan leeftijdsdiscriminatie. Het enige criterium is dat de hond lastig tot niet herplaatsbaar is in een ander gezin, om welke reden dan ook. De hond dient wel ten alle tijden afkomstig te zijn van senioren. Tijdens een kennismakingsgesprek zal worden gekeken of de hond in aanmerking kan komen om opgenomen te kunnen worden in de familie.

Hoe kan ik mijn hond aanmelden?

Dit kan met het aanmeldingsformulier op de website. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een kennismaking.

Wat zijn de kosten waar ik rekening mee moet houden?

De kosten aan de Dog and Senior Foundation bestaan uit inschrijvingskosten van de hond in de Foundation. Het is een éénmalig bedrag. De inschrijvingskosten bedragen €80,-. Dit bedrag wordt ingezet voor de administratieve handelingen, het kennismakingsgesprek en de eerste paar dagen opvang van de hond. Deze bijdrage wordt altijd in rekening gebracht, ongeacht de uitslag van het kennismakingsgesprek. Het geld komt uiteindelijk altijd ten goede aan de (eigen) hond. Het is een bijdrage om de eerste dagen van het verblijf van de hond zeker te kunnen stellen.

Wat als ik de kosten niet kan betalen?

We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om te kunnen betalen. Dog and Senior Foundation heeft manieren op papier gezet om, ook als je het bedrag niet kunt betalen, toch via een stappenplan snel het geld bij elkaar kunt krijgen. Dit vergt wel eigen inzet en initiatief, maar met een gegarandeerde uitkomst.

Als ik met spoed mijn hond op wil laten vangen en er is een wachtlijst, krijg ik dan voorrang?

Het kan zijn dat een hond plots alleen komt te staan door het onverwachte overlijden van de eigenaar. Dit zien wij zeker als spoed en zullen de aanvraag ook als zodanig behandelen. Garanties geven kunnen wij helaas niet, maar ons voor de volle 100% inzetten om samen een snelle, gepaste oplossing te vinden staat voorop.

Welk voordeel heeft de Dog and Senior Foundation voor mij?

Door gebruik te maken van de diensten van Dog and Senior Foundation verzeker je je hond van een toekomst waarin hem of haar niks zal ontbreken. Je verzekert je hond van een definitief thuis, een definitieve familie, zonder kans op herplaatsing of nieuwe baasjes. Je hond krijgt de beste zorg in een vertrouwde omgeving, krijgt biologische voeding te eten en kan op elk moment indien noodzakelijk gebruik maken van de beste veterinaire (alternatieve) geneeskunde. Je hond krijgt dagelijks bezoek en aandacht en mag gebruik maken van het overdekte en verwarmde zwembad. Dit zorgt ervoor dat je met een gerust hart je hond kunt plaatsen. Het blijft ten alle tijden mogelijk om je hond zo vaak te bezoeken, binnen de daarvoor aangewezen openingstijden, als je zou willen.

Blijf ik eigenaar van de hond?

Nee. De Dog and Senior Foundation wordt bij het tekenen van de overeenkomst de nieuwe eigenaar van de hond. In de wet is bepaald dat de eigenaar ten alle tijden verantwoordelijk is voor zijn eigen dieren. Op deze manier bent u niet (financieel, emotioneel en rationeel) aansprakelijk en verantwoordelijk meer voor de hond, maar draagt de Foundation dit op alle gebieden.

Helpt de Dog and Senior Foundation ook als ik met vakantie wil?

Nee. Bij vakantie en andere activiteiten dien je zelf voor goede opvang en verzorging van het dier te zorgen. Het is wel mogelijk om je hond op te vangen in Dierenpension Faunatuurlijk, maar deze opvang staat dan los van de Foundation.

Wat doen de medewerk(st)ers?

De medewerk(st)ers van de opvanglocaties zoals Dierenpension Faunatuurlijk werken vanuit hun hart om alle dieren, van zowel de Foundation als in het dierenpension, de beste tijd van hun leven te geven. Naar mate de hond langer in de familie opgenomen is, zal de band tussen de medewerk(st)ers en de hond ook groter worden. Door de kleinschaligheid en de intensieve zorg zien de medewerk(st)ers de honden als één van hen. Ze houden de voortgang van de hond in de gaten, maken hier verslag van, nemen foto’s en filmpjes om aan donateurs te laten zien, spelen met de honden, wandelen met ze, nemen de tijd om samen te eten of een bak koffie te drinken. Eigenlijk doen de medewerk(st)ers precies wat elke eigenaar met zijn hond zou doen, of misschien zelfs nog wel meer!

Wat gebeurt er als het niet goed gaat?

Er wordt in eerste instantie altijd gekeken naar het welzijn van de hond. Mochten we merken dat de hond niet op zijn plek zit, dan zal uit worden gezocht waardoor dit veroorzaakt wordt. Zo kan de oorzaak weggehaald of veranderd worden waardoor het probleem zich niet meer voordoet.

Wat gebeurt er als de hond ernstig ziek wordt?

Ten alle tijden wordt er bij ziekte of verdenking hiervan een dierenarts geraadpleegd. Op basis van veterinair advies zal een beslissing worden genomen over de behandeling van de hond en in hoeverre hiermee doorgegaan wordt. Het uitgangspunt blijft dat het dier geen onnodig lijden ondergaat. Indien gewenst kan de eigenaar op de hoogte gehouden worden van ingrijpende zaken, zoals euthanasie of het plots overlijden van de hond. Dit zal overeen gekomen worden bij het plaatsen van het dier.

Moet mijn hond volledig gevaccineerd zijn om geplaatst te mogen worden?

Ja. Voor honden zijn de volgende vaccinaties verplicht: Hondenziekte en Parvo Virus.

Het is mogelijk om je huisdier te brengen zonder geldige vaccinatie mits je in het bezit bent van een geldige Titerbepaling. Is je huisdier in het verleden gevaccineerd geweest dan is de kans groot dat je huisdier nog voldoende antistoffen in het lichaam heeft. Door een Titerbepaling (bloedonderzoekje) kun je dit aantonen. Is de Titer hoog genoeg en goedgekeurd door de dierenarts, dan kun je je huisdier met een gerust hart komen brengen. Neem voor eventuele vragen hierover contact met ons op. Wij kunnen je verder op weg helpen!

Kan mijn hond ook geplaatst worden als deze niet met andere honden overweg kan?

Dog and Senior Foundation sluit op voorhand geen enkele hond uit, ook niet als de eigenaar aangeeft dat de hond niet met andere honden overweg kan. Er zijn meerdere manieren om dominantie bij honden te verminderen of de kans op conflicten te verkleinen. Daarnaast reageert een hond vaak anders op andere honden als de eigenaar er niet bij is. Een eventuele (chemische) castratie bij reuen kan voor positieve resultaten zorgen en de samenstelling van de roedel kan op verschillende manieren gekozen worden. Om de hond een kans te geven, biedt Dog and Senior Foundation een proefperiode aan van maximaal vier weken. Mochten deze oplossingen niet het gewenste resultaat hebben aan het eind van de drie weken dan kan de Foundation niets anders beslissen dan de overeenkomst te beëindigen. De hond zal dan terug gaan naar de eigenaar.

Bezoek(st)ers

Wat zijn bezoek(st)ers?

Dit zijn senioren uit omliggende verzorgingstehuizen en oud-eigenaren. Deze senioren kiezen er bewust voor om de honden van Dog and Senior Foundation (frequent) te bezoeken. Vaak zijn dit steeds dezelfde gezichten. De hond kan op deze manier een band opbouwen en weet al snel waar hij aan toe is. De huiskamers staan alleen open voor bezoek van senioren.

Hoe vaak komen de bezoek(st)ers langs bij de honden?

In principe zijn de woonkamers van de Dog and Senior Foundation van maandag tot en met vrijdag op afgesproken tijden open voor bezoek. De bezoektijden zijn ’s middags tussen 13:30 – 16:00 uur. Vooraf is bekend hoeveel senioren langskomen. Groepen senioren zijn nooit groter dan 6 personen.

Kan ik de honden ook bezoeken als ik niet uit een verzorgingshuis kom of een oud-eigenaar ben?

Nee. De huiskamers zijn alleen open voor bezoek van senioren uit verzorgingstehuizen en oud-eigenaren.

Donateurs en adoptanten

Vanaf welk bedrag ben ik donateur of adoptant van de Dog and Senior Foundation?

Al vanaf € 3,- per maand help je mee met de opvang van een hond. Dit bedrag wordt elke maand automatisch afgeschreven van je rekening. Op deze manier kun je nooit vergeten te doneren of het adoptiegeld over te maken.

Hoe kan ik mijn donateurschap of adoptie stopzetten?

Een doorlopende incassomachtiging kun je hier stopzetten.
Als je losse giften geeft (bijvoorbeeld via een bankoverschrijving) kun je elk moment stoppen met doneren. Je hoeft je niet af te melden, behalve als je ook geen post meer wilt ontvangen (klik hier).

Hoe kan ik het bedrag van mijn machtiging wijzigen?

Dat kan door ons een bericht te sturen. Ga naar het wijzigingsformulier.

Hoe kan ik gegevens wijzigen, zoals rekeningnummer of adres?

Dat kan via het wijzigingsformulier.

Wat zijn mijn 'rechten en plichten' als donateur of adoptant?
  • Als donateur of adoptant onderschrijf je de doelstelling van de Dog and Senior Foundation; het verbinden van mensen, dieren en de natuur waarbij het welzijn van Moeder Aarde centraal staat.
  • Iedereen kan donateur of adoptant worden, maar als je jonger bent dan 18 jaar hebben we schriftelijke toestemming van een ouder nodig.
  • Wij vragen in beginsel om een minimale bijdrage van 25 euro per jaar, maar elke gift is welkom.
  • Wanneer je minimaal 25 euro per jaar doneert, ontvang je eenmaal per jaar ons magazine Focus Earth. Zo houden we je op de hoogte van onze werkzaamheden.
  • Als je Focus Earth ontvangt, vragen we in de bijgaande brief vaak om een ‘extra gift’. Alle extra’s zijn welkom, maar uiteraard ben je hier niet toe verplicht.
  • Op verzoek kun je er ook voor kiezen geen post van ons te ontvangen. Dit kun je aangeven via het contactformulier.
    Af en toe vragen we je om aan een actie mee te doen, bijvoorbeeld met een oproep via e-mail of Facebook. Maar dat is natuurlijk niet verplicht.
  • Je kunt elk moment stoppen met doneren of adopteren. Een incassomachtiging kan telefonisch, via dit formulier of schriftelijk per direct stopgezet worden. Als je losse giften doet, hoef je je niet af te melden, maar dat mag natuurlijk wel en is handig voor onze administratie.
Hoe gaat de Dog and Senior Foundation met mijn gegevens om?

Dog and Senior Foundation heeft in een privacyverklaring vastgelegd hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

Kan ik mijn donaties aan de Dog and Senior Foundation fiscaal aftrekken?

Ja. Omdat de Dog and Senior Foundation een ANBI status heeft gekregen van de Belastingdienst, zijn de giften op te geven bij de belastingaangifte. Wil je meer weten, neem dan contact op met de Belastingdienst.