Privacy bij de Dog and Senior Foundation

Privacy vindt de Dog and Senior Foundation zeer belangrijk! Heb je vragen of opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.

 

Contactgegevens Dog and Senior Foundation

Bovennieuwlandsweg 1
9541 SZ Vlagtwedde ~ Groningen
Telefoonnummer: 0599 – 785 386

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur)

Wij stimuleren het gebruik van e-mail om het milieu te sparen.

Emailadres algemeen: info@dogandsenior.com
Emailadres donateurs en adoptanten: donateur@dogandsenior.com
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 53138783

privacy

Omgang met persoonsgegevens

Dog and Senior Foundation onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen en respecteert de privacy. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, emailnieuwsbrief- abonnees en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke gegevens en met welk doel

Jouw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via: donateur@dogandsenior.com of per post via: Dog and Senior Foundation, Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde.

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een losse gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgend gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal of je creditcard doneert, verloopt dit via Mollypayment, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank of creditcard-aanbieder. Jouw inlog- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Mollypayment vertelt ons alleen of je donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Inzage en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de privacy gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan:

Dog and Senior Foundation, Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde.

Beveiliging

Dog & Senior Foundation draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Alle websites binnen Dutch Focus Group zijn voorzien van een streng beveiligingscertificaat (https://). Hierdoor is al het verkeer wat plaatsvindt binnen de websites gegarandeerd veilig. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Verzending

Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd (https://). Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, email of telefoon van Dog and Senior Foundation en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Wijzigingen privacyverklaring

Dog and Senior Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 29 mei 2017.

Links naar websites van derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Dog and Senior Foundation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Vragen

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via e-mail of telefoon. Dog and Senior Foundation is onderdeel van de Dutch Focus Group.