herplaatsen hond

Herplaatsen hond

Reserveer een plekje

Herplaatsen van een vriend, een trouw maatje, zorgt voor veel emoties. Indien je graag een plekje bij Dog and Senior Foundation wilt reserveren voor je hond, vragen wij je het plaatsingsformulier naar waarheid in te vullen. Op basis van deze eerste gegevens plannen wij een persoonlijke afspraak in samen met je hond; een eerste kennismaking. Omdat wij dit eerste contact erg belangrijk vinden, nemen we daar ruim de tijd voor. Naar aanleiding van dit gesprek worden er afspraken gemaakt over het wel of niet op kunnen nemen van de hond in zijn nieuwe thuis. Het is vanwege het grote aanbod van het herplaatsen van honden niet altijd gegarandeerd dat je hond onmiddellijk opgenomen kan worden. Dit is afhankelijk van de bestaande roedel en het aanbod van honden die een plekje zoeken. Als dat zo is, blijft je verzoek gewoon geldig. Je komt automatisch bij de ‘Toekomstige Familieleden’ te staan, zodat duidelijk is dat de nood hoog is. Zodra we jouw hond in de familie op kunnen nemen, nemen we direct contact op over de herplaatsing.

herplaatsen

Vergoeding

herplaatsen

Voor het plaatsen van honden vragen wij geen verplichte vergoeding. Alle donaties en giften zijn natuurlijk van harte welkom, vooral om de eerste periode te overbruggen in zijn nieuwe familie tot er genoeg adoptanten zijn om financieel gedragen te kunnen worden. De opvang voor één hond kost ongeveer € 4.000,- per jaar zonder dierenartskosten. Wil je heel graag een bedrag doneren voor de opvang van je trouwe maatje, maar ontbreekt het aan financiële middelen? Wij kunnen daarmee helpen. Samen kunnen we er voor zorgen dat een donatie op een snelle en goede manier bij elkaar gebracht kan worden. 

Dog and Senior Foundation is géén asiel. De plaatsing van honden is alleen mogelijk als de hond afkomstig is van een senior die niet meer voor zijn hond kan zorgen. Dog and Senior Foundation is een goed doel wat zich inzet om senioren en een trouw maatje bij elkaar te houden of te brengen. Om in aanmerking te kunnen komen voor het plaatsen van een hond gelden dan ook strikte regels.

De hond komen bezoeken

Het is ten alle tijden mogelijk om de hond binnen de daarvoor opengestelde tijden te bezoeken. Dit dient wel altijd in overleg te gebeuren zodat we hier rekening mee kunnen houden. Tijd voor elkaar en het dier blijft het belangrijkst, omdat persoonlijk contact een groot onderdeel van de Dog and Senior Foundation inhoudt. Om de tijd die we hebben zo goed mogelijk te kunnen benutten, vragen we daarvoor begrip. De huiskamers staan open voor bezoek van de oude eigenaren en senioren uit verzorgingshuizen. Alleen deze groep mensen kunnen de honden bezoeken, vanwege de rust en regelmaat die we willen garanderen voor de honden.

herplaatsen

Reserveer direct een plekje

 

Een plaats bij de Dog and Senior Familie reserveren? Vul dan het Plaatsingsformulier naar waarheid in. Binnen 24 uur ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Aan dit kennismakingsgesprek zijn kosten verbonden.