ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

De Belastingdienst beschouwt de Dog and Senior Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat jij jouw financiële bijdrage aan de Dog and Senior Foundation van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken. Onze ANBI-status heeft voor Dog and Senior als voordeel dat er geen schenk- en erfbelasting betaald hoeft te worden over financiële bijdragen. Dit betekent dat iedere donatie optimaal wordt besteed aan de ouderen en hun honden in Nederland. Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij ervoor zorgen dat donateurs of begunstigden informatie verschaffen die van belang is voor transparantie en verantwoording.

ANBI

Algemeen

De Dog and Senior Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden af kunnen worden getrokken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

 

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Naam van de organisatie:
Stichting Hond en Senior

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
857720764
KvK nummer
69077592

Contactgegevens:

Stichting Hond en Senior
Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde
0599-638309
info@dogandsenior.com

ANBI – Wat houdt het in?

De Belastingdienst beschouwt de Dog and Senior Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat jij jouw financiële bijdrage aan de Dog and Senior Foundation van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken. Onze ANBI-status heeft voor Dog and Senior als voordeel dat er geen schenk- en erfbelasting betaald hoeft te worden over financiële bijdragen. Dit betekent dat iedere donatie optimaal wordt besteed aan de ouderen en hun honden in Nederland. Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij ervoor zorgen dat donateurs of begunstigden informatie verschaffen die van belang is voor transparantie en verantwoording.

ANBI

ANBI publicatiepagina

Om onze donateurs inzicht te geven in het functioneren van onze organisatie, zijn er een aantal publicatieverplichtingen waar Goede Doelen en dus ook de Dog and Senior Foundation aan dient te voldoen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hieronder aan.

 

Doelstellingen

Op de thuispagina lees je over ons doel en de missie van de Dog and Senior Foundation. Bij Reden Oprichting vind je de bestaansreden van de stichting.

 

Beleidsplan en inzage in activiteiten

Ons jaarverslag doet verslag van onze activiteiten en zal medio 2017 voor het eerst gepubliceerd worden. Ook tref je ons Beleidsplan aan dat ons beleid voor de komende jaren weergeeft.

 

Statuten

Onze statuten zijn opgemaakt door de notaris en ter inzage op de website.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Op de pagina Bestuur lees je hoe ons bestuur is samengesteld en de namen van onze bestuurders.

Alle financiële middelen worden ingezet voor het goede doel. Het bestuur, de vrijwilligers en stagiaires ontvangen géén loon.

 

Statutaire naam, contactgegevens en RSIN

De statutaire naam van de Dog and Senior Foundation is Stichting Hond en Senior. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) of fiscaal nummer speelt een belangrijke rol voor bijvoorbeeld de giftenaftrek. Dit nummer wordt onder meer gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties. Het RSIN van de Dog and Senior Foundation is 857720764. Het KvK nummer is 69077592. Onder Contact lees je hoe je contact op kunt nemen met of vragen kunt stellen aan de Dog and Senior Foundation.