Dog and Senior Foundation

Samen voor een betere wereld

Houd hond en senior bij elkaar

Dog and Senior Foundation is een goed doel dat zich inzet om senioren en hun trouwe maatje bij elkaar te houden of te brengen.

Het is voor ouderen in onze maatschappij bijna onmogelijk om hun hond mee te kunnen nemen in het verzorgingshuis. Dat dit een enorm gemis is voor de desbetreffende groepen mag voor zich spreken. Door de zorg op ons te nemen van deze honden zijn ze gewaarborgd van een thuis. De honden krijgen bij de Dog and Senior Foundation een nieuw doel: ze dragen zorg voor de contactmomenten met senioren uit verzorgingshuizen in de regio. Daarvoor organiseert de Foundation standaard middagen waar de senioren de mogelijkheid krijgen een maatje op te zoeken. Dit resulteert in een dagbesteding en invulling voor de senioren. De huiskamer(s) staan open voor bezoek, of de honden bezoeken de senioren op locatie. Hierdoor krijgen beide partijen weer een maatje terug! Een goed doel voor mens en dier.

Missie

In een wereld waarin de connectie tussen mensen, dieren en natuur steeds meer afneemt zien wij het als onze taak dit tij te keren. Meer en betere kansen voor iedereen creëren. Samen verbonden zijn en elkaar continue versterken middels het bundelen van vaardigheden en kennis. Samen werken aan een betere wereld voor alles en iedereen; voor mens, dier en natuur. Nooit voor minder dan topkwaliteit gaan, de beste zorg en de beste hulp bieden. “Gewoon” de beste zijn in wat we doen en wie we zijn is niet goed genoeg, omdat we altijd op zoek zijn naar ruimte en mogelijkheden voor verbetering. Onze focus ligt bij het ontwikkelen van onszelf en onze diensten. Wij zien een toekomst voor ons waarin keuzes niet ondergeschikt zijn aan geld, tijd of inzet. Een goed doel met een groot hart. Een doel waarin we samen gaan voor een betere wereld.

Visie

Door bewust te zijn van jezelf en je omgeving worden knelpunten en problemen duidelijk. Vragen komen op je pad en antwoorden dienen zich aan. Zo heeft de Dog and Senior Foundation zich gevormd in wat het uiteindelijk is geworden:  de basis voor senioren en honden in onze samenleving. De Foundation zorgt ervoor dat kiezen tussen twee kwaden niet meer hoeft. Senioren en honden worden niet meer voor het blok gezet om afscheid van elkaar te moeten nemen, ook al laat het lichaam of de geest het deels afweten. Dog and Senior Foundation wordt gezien als een thuis zoals ons hart dit ingeeft, want waarom zou je voor minder gaan? Alle financiële middelen worden ingezet voor één doel, namelijk: het verbinden van mensen, dieren en de natuur waarbij het welzijn van Moeder Aarde centraal staat.

De Dog and Senior Foundation, ook wel Stichting Hond en Senior, kan niet bestaan zonder de steun van haar adoptanten en donateurs. Alle giften worden direct besteed binnen de Dog and Senior Foundation en komen ten goede aan mens, dier en natuur. De verbinding die mensen met dieren hebben zou niet verbroken horen te worden. Niet door leeftijd, niet door gezondheid, niet door geld. Voel je welkom en kies met je hart. Je verstand is om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken.

Wat zou er kunnen gebeuren, als je besluit vandaag je hart te volgen?

dog and senior foundation

Adopteer een hond

De eerst grote stap naar een betere wereld is gezet, alleen kunnen wij deze zonder jouw hulp niet voortzetten. Door een hond te adopteren zorg je ervoor dat hij opgenomen kan worden binnen de Dog and Senior Familie en dus de zorg krijgt die hij verdient. Met jouw gift zorg je er tegelijk voor dat senioren de mogelijkheid krijgen om uit het verzorgingshuis te kunnen en hen het geluk terug te geven wat zij in de dieren vinden. Heb je altijd al een hond willen helpen, maar ontbreekt het aan tijd en ruimte? Dan is dit jouw kans om je hart te volgen!

dog and senior foundation

Plaatsing

Bij het loslaten van een maatje komt veel emotie kijken, vooral als de hond al jaren bij je is. De vriendschap van een hond is een vriendschap voor het leven. De Dog and Senior Foundation begrijpt dit maar al te goed. Samen in een persoonlijke kennismaking zorgen we ervoor dat het gevoel bij de plaatsing van de hond goed is. Wensen worden serieus genomen en afspraken maken we in overleg. Als oud-eigenaar blijf je altijd de mogelijkheid houden je maatje op te kunnen zoeken, zodat de band tussen eigenaar en hond niet verbroken hoeft te worden.

dog and senior foundation

Donaties en giften

Je overweegt om donateur te worden? Daar zijn wij heel blij mee! Want zonder donaties kan de Dog and Senior Foundation niet bestaan. Er bestaan meerdere mogelijkheden om ons te steunen, omdat immers niet iedereen op dezelfde manier betrokken wil of kan zijn. Naast het adopteren van een hond, behoort ook een eenmalige donatie of gift tot de mogelijkheden, evenals sponsoring en het opnemen van een erfenis in het testament. Alle manieren van schenkingen aan de Dog and Senior Foundation zijn zeer welkom!

Stichting Hond en Senior